1. Zorgen dat zachte weggebruikers en mindervaliden zich vlot en veilig kunnen verplaatsen

ECOLO-Groen pleit voor meer aandacht en middelen voor zachte weggebruikers en mindervaliden in het gemeentelijk mobiliteitsplan, zodat deze zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Onder andere zou ECOLO-Groen graag vervoersdiensten zien die zijn aangepast aan een vergrijzende en mindervalide bevolking, lagere en bredere trottoirs en meer veilige fietspaden en oversteekplaatsen, vooral in de buurt van scholen. In plaats van een stoet auto’s voor de schoolpoorten van ouders die hun kinderen af komen zetten zou ECOLO-Groen het toegankelijker willen maken om te voet of met de fiets naar school te komen door de omgeving van scholen veiliger en verkeersluwer te maken en door leerlingen in groepen begeleid naar school te laten wandelen of fietsen.

2. Het gemeentelijk onderwijs ‘vergroenen’

In die scholen zelf wil ECOLO-Groen het verschil maken in de omkadering, de buitenschoolse activiteiten en de taalbaden. Op de eerste plaats moeten onze kinderen er goede, gezonde en verantwoorde voeding voorgeschoteld krijgen. ECOLO-Groen wil de huidige overeenkomst met cateraar Sodexo aanpassen, zodat we echt waar voor ons gemeentegeld krijgen: minstens 35% uit de biologische landbouw, zo veel mogelijk producten betrekken bij producenten uit de omgeving, vlees altijd 100% Belgisch, een verbod op producten van buiten de EU als er een lokaal alternatief bestaat, voorrang geven aan fair trade¬¬-producten en vegetarische alterantieven aanbieden.

3. Overschakelen op een ambitieus energiezuinig beleid

Sint-Lambrechts-Woluwe hinkt ver achterop, als het gaat om isolatie en duurzame energie. ECOLO-Groen wil die isolatieachterstand inhalen door eindelijk het Poseidon-complex te isoleren en de energieverslindende ‘bollen’ op de tennisbanen in de winter te vervangen door een permanent energiezuinig gebouw. Op het gebied van duurzame energie wil ECOLO-Groen niet alleen het goede voorbeeld geven door gebouwen van de gemeente te voorzien van zonnecollectoren of installaties voor warmte-krachtkoppeling (onder meer de scholen, een gelegenheid om leerlingen te laten zien dat stroom niet vanzelf uit het stopcontact komt), maar het ook voor burgers makkelijker maken hier zelf in te investeren, onder meer in de vorm van coöperaties. In het gemeentelijk wagenpark wil ECOLO-Groen de diesels versneld vervangen door voertuigen die op gas of elektriciteit rijden en daarnaast fietsen en elektrische scooters voorzien.