De goede samenwerking tussen GROEN en ECOLO is al jaren een goede traditie.


Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober trekken we dan ook samen naar de kiezer met een zeer diverse en vernieuwende lijst: bij de eerste 11 kandidaten staat geen enkel huidig gemeenteraadslid. Deze lijst is een goede afspiegeling van onze zeer diverse gemeente, zowel qua oorsprong als qua nationaliteit, leeftijd en ervaring van de kandidaten:

– de jongste kandidaat is 18 jaar oud, de oudste 85 en 5 zijn er tussen de 18 en 35!
– de lijst telt 1 Fransman, 1 Française, 1 Finse, 1 Spaanse en 1 Welshe
– het ritsprincipe is consequent gevolgd: de lijst bevat telkens om en om mannelijke en vrouwelijke kandidaten
– 3 kandidaten op de lijst zijn lid van Groen (Véronique Rosiers, Derk De Graaf et Loïc Nys Taymans d’Eypernon)

Lijsttrekker is Jean-Claude Van der Auwera, een ingenieur en projectleider. Hij bekommert zich vooral om de overschakeling naar duurzame energievormen, streeft naar een goed evenwicht tussen bebouwing en natuur en ijvert voor een openbare ruimte waar iedereen weer een eigen plaats kan hebben en niet weggedrukt wordt door de almachtige koning auto.
Lijstduwer is Bernard Ide, een econoom die sinds 1994 gemeenteraadslid is en van 2001 tot 2004 in het Brussel Parlement zetelde. Momenteel is hij fractievoorzitter in de gemeenteraad. Zijn stokpaardjes zijn huisvesting, mobiliteit, gemeentelijke financiën, gemeentelijk erfgoed (hij heeft twee boeken over Sint-Lambrechts-Woluwe op zijn naam staan), stedenbouw en natuurbescherming.

Deze bijzonder rijk geschakeerde ploeg staat voor vernieuwing van de gemeente en heeft daarom een krachtige boodschap: “Na 30 jaar constructieve oppositie zijn we er klaar voor!”

In alle Brusselse gemeenten waar ECOLO en GROEN mee in het bestuur zitten, zoals in Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Etterbeek, Vorst, Jette of Schaarbeek, heeft de komst van de groene schepenen gezorgd voor een nieuwe wind door de gemeentepolitiek.
De kandidaten van ECOLO-GROEN in Sint-Lambrechts-Woluwe staan voor dezelfde belofte. Wij presenteren een open en dynamische lijst met een ambitieus programma voor meer solidariteit, meer groen in de stad, meer inspraak en meer ‘zachte’ mobiliteit voor alle burgers.

Contacts :

Véronique Rosiers (GROEN) (14de), Theodor Decuyperstraat 165/32 – 02 7722860

Derk De Graaf (GROEN) (25ste), Prekelindenlaan 6 – 0496 623127 – derkdegraaf@base.be