Waarom een ECOLO-GROEN-lijst in Sint-Lambrechts-Woluwe ?

Publié le samedi 28 janvier 2012

Sint-Lambrechts-Woluwe is een aangename gemeente waar de mensen graag wonen. Afgezien van enkele ernstige en gevaarlijke ’black spots’ kan je je er correct verplaatsen. De met bomen omzoomde Woluwe, de grote parken en de ruim opgezette wijken blijven een indruk van welzijn wekken. De gevarieerde bebouwing is vrij recent en met een omvangrijk scala aan sociale diensten probeert men de sociale ongelijkheden te compenseren. Het bloeiende verenigingsleven, waaronder de wijkverenigingen, zorgt voor een dynamische sociale omgeving. Sinds 1976 wordt de gemeente geleid door dezelfde meerderheid of zelfs bijna door hetzelfde team.

Waarom zou het in die context zin hebben op te komen met een ECOLO-Groen-lijst ? In 30 jaar constructieve oppositie in de gemeenteraad hebben de ECOLO- en Groen-mandatarissen vele voorstellen verdedigd, waarvan er helaas maar weinig door de meerderheid zijn overgenomen. Maar de wereld draait door en de sociale verhoudingen zijn aan het veranderen. Het originele van ECOLO en Groen zit hem in het feit dat we al heel vroeg zijn gekomen met een aantal vernieuwende ideeën : we willen op een andere manier politiek bedrijven, samen beslissen wat we willen achterlaten aan onze kinderen, de participatie van de burger aanmoedigen en een milieuvriendelijke overgang maken naar een duurzamere wereld die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Vandaag de dag pakken er zich donkere wolken samen aan de horizon : hoe gaan we de woon- en leefomstandigheden in Brussel aanpakken ? Met welk huisvestingsbeleid ? Hoe voorkomen we dat de stad helemaal verstopt raakt door honderdduizenden auto’s en houden we tegelijkertijd de levenskwaliteit in Sint-Lambrechts-Woluwe op peil ? ECOLO en Groen willen meebouwen aan constructieve oplossingen met een langetermijnvisie die zich niet beperken tot de duur van één mandaat. De samenwerking tussen ECOLO en Groen is zeker niet nieuw : ook in 2000 en 2006 kwamen beide partijen al samen op in Sint-Lambrechts-Woluwe en in het Brussels Gewest zitten beide partijen sinds 2009 samen in de regering. Tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen wij daarom weer samen naar de kiezer trekken met een vernieuwde en bijzonder rijk geschakeerde lijst kandidaten.

Na 30 jaar constructieve oppositie zijn we er klaar voor !